Yerleşke Trafik Kuralları

 

Amaç ve Genel Esaslar

Üniversite trafik kuralları; Yerleşkede trafik kazalarını önlemek, park etme kurallarını belirlemek, park kolaylıkları sağlamak, can ve mal kayıplarına neden olan etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Atılım Üniversitesi Trafik Yönergesi ve Rektörlükçe alınacak kararlara dayanmaktadır.

 Yerleşke içinde motorlu araç kullanımı Üniversite yönetimince tanınmış bir hak olup, yerleşke içerisinde motorlu araç kullanmak isteyen herkesin işbu trafik kuralları ile Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi, bu hususta trafik ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.

Kurallar

Araç Tanıtım Pulu

Üniversite nizamiyelerinden giriş yapan araçların girişini kolaylaştırmak, otopark alanlarından yararlanmak, gerekli durumlarda araç sahibine ulaşmak ve güvenliği sağlamak amacıyla, her araç için “araç tanıtım pulu” alınması zorunludur. Araç tanıtım pulu Güvenlik- Ulaşım Müdürlüğü’nden alınır. Araç tanıtım pulu olmayan araçlar Yerleşkeye alınmaz.

Araç satıldığında veya devredildiğinde araç pulu sökülerek nizamiye ye iade edilir. Eski pulun iade edilmesi koşuluyla yeni araca yeni taşıt tanıma pulu verilir. Eski araç tanıtım pulunu iade etmeyenlere yeni araç tanıtım pulu verilmez.

Ziyaret amacıyla gelenler, nizamiye girişinde kimlik karşılığı “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı” almaları ve bu kartı yerleşke içerisinde kalınan süre boyunca rahatlıkla görülecek şekilde araçlarında bulundurmaları gerekmektedir. Yerleşke çıkışında Ziyaretçi Araç Giriş Kartı iade edilir ve bırakılan kimlik alınır.

                    Otopark

Araçların diğer araçların çıkışını engellemeyecek şekilde otopark için ayrılan alanlara park edilmesi zorunludur.

Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Üniversite sorumlu değildir.

Taşıma veya yükleme/indirme amaçlı da olsa; yaya kaldırımlarına veya yayalar için ayrılan alanlara araç park etmek yasaktır. Yasak yerlere bırakılan araçların lastiklerine kelepce takılarak aracın hareket etmesi engellenir. Ve Atılım Üniversitesi Trafik Yönergesi gereğince ceza puanı uygulanır.

Hız Sınırları

Yerleşke içerisinde azami hız yer,yer 20-30 km/h ile sınırlıdır.

Yerleşke içerisinde yayaların kesin ve tartışmasız geçiş üstünlüğü vardır. Araçların yaya geçişleri esnasında tam olarak durarak yayalara yol vermesi zorunludur.

Diğer Kurallar

Araçların kampus içinde klakson çalması, konvoy oluşturması ve tehlikeli araç sollaması yasaktır.

Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçların kampus içerisinde seyretmesi, araç sürücülerinin, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemeleri, araçtan çöp atmaları yasaktır.

Üniversitenin servis araçlarına binişte, Atılım Üniversitesi kimliğinin gösterilmesi zorunludur.

Öğrenci bırakmak veya ziyaret etmek amacı ile yerleşke içerisinde giren araç sürücülerinin ve ziyaretçilerin yerleşke içerisinde izinsiz olarak broşür dağıtmaları, yerleşkenin güvenliğini ihlal etmeleri, yerleşke düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu kişilerin davranışlarından yerleşkeye girmesini sağlayan kişiler sorumlu olacak ve haklarında gerekli işlemler uygulanacaktır.

Disiplin Soruşturmasını Gerektirecek Durumlar

Alkollü araç kullanmak,

Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak,

Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,

Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret etmek veya fiziksel şiddet uygulamak veya uygulamaya teşebbüs etmek,

Yaya veya sürücüleri araç ile taciz etmek,

Araç Tanıtım Pulunu başkasına kullandırmak veya başkasının araç tanıtım pulunu kullanmak,

Yasaklı olduğu halde araç ile yerleşkeye girmeye teşebbüs etmek ve güvenlik görevlilerini bu konuda zorlamak,

Yasalarla yasaklanan her türlü silah, patlayıcı madde, uyuşturucu ve alkollü içkileri araçta bulundurmak ve kampüse sokmak.

Trafik Kurulu'nun gerek göreceği diğer haller.

 

Trafik Kazalarında İzlenecek Yol

 

Yerleşke içerisinde trafik kazası olması halinde sürücüler araçlarını tehlike yaratmayacak ve diğer araçların geçişini engellemeyecek şekilde hemen durdurup gerekli emniyet tedbirlerini alırlar. (Örneğin: İlk olarak reflektör koyunuz.)

Durum derhal Güvenlik Müdürlüğü’ne ( 0 312 586 84 04-586 84 03) , Polis İmdat (155)’e, yaralanma varsa ayrıca Sağlık Merkezi’ne (0 312 586 83 89) bildirilir.

Sürücüler trafik ekibi gelene kadar araçlarını kaza yaptığı hali ile bırakırlar ve kaza yerinden ayrılmazlar. Sadece maddi hasarlı kazalarda, yaralanma yoksa sürücüler kendi aralarında anlaşmaları halinde, fotoğraf çekimi ve kroki çiziminden sonra araçlarını yerlerinden kaldırabilirler. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi resmi plakalı araç olması halinde mutlaka trafik polisine haber verilir.

Sürücüler istendiğinde sürücü belgesi, araç ruhsatı ve sigorta poliçesi gibi belgelerini hazır bulundurmak ve gereği halinde ibraz etmek zorundadır.

Trafik Kurallarına Uyduğunuz için teşekkür ederiz.

 

Güvenlik Müdürlüğü