Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Özel Güvenlik Müdürlüğü, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun esaslarına uygun olarak kurulmuş ve genel kolluk kuvvetlerine yardımcı özel bir güçtür.

Amacı

Atılım Üniversitesinde sağlıklı, huzurlu, güvenli ve kesintisiz bir şekilde eğitim, öğretimin sürdürülmesini sağlamak, tüm üniversite çalışanları ve öğrencilerin can ve mal güvenliği ile yerleşkemizi olası sabotaj, yangın ve hırsızlık olaylarına karşı korumak.
Yasa dışı toplumsal olaylara karşı caydırıcı önlemler almak için önceden planlama yaparak uygulamaya koymak.
Kampus içi trafik düzenini sağlamaktır.

Görevi

1-) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereğince Kampüs ve bağlı birimlerinin koruma planlarını yapmak emniyet birimlerine teslim edilmesini sağlamak

2-) Özel Güvenlik personelinin emniyet bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.

3-) Özel Güvenlik personelinin görev yapış ve sırasını takip ve kontrol etmek.
4-) Üniversiteyi her türlü tehlikeye karşı korumak.
5-) Üniversite giriş ve çıkış kontrollerini yaparak kayıt altında tutmak.
6-) Genel Kolluk Kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak, Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar zanlıları yakalama, gözaltında tutma ve delilleri saklama yetkilerini kullanmak,
7-) Trafik kontrol hizmetlerini yerine getirmek ve Trafik Kurulu kararlarını uygulamaktır.
 

 

Özel Güvenlik Müdürlüğü, güvenlik hizmetlerini 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütmektedir